nrcgravco-slide01.jpg

NRC GRAVCO

Om NRC Gravco AS

NRC Gravco AS

NRC Gravco AS har lang og solid erfaring innen vann og avløpsarbeider.

Våre 5 høytrykksspylebiler fjerner alle type blokkeringer i alle rør og avløp. I mange tilfeller dreier det seg om fremmedlegeme som blokkerer rørene, men det kan også være feil og mangler som er årsaken.

Ved mistanke om feil og mangler i rør og avløp kan et av våre rørinspekjonskameraer finne problemområdet og årsak. Vi kan filme fra avløp, sluk og kummer både for å finne årsak til problemer man vet er tilstede, eller for å få en tilstandsrapport. Rørinspeksjon for tilstandsrapport er nyttig ved ferdigstillelser, etter oppussing eller ved overtagelse av eiendom.

Noen ganger kan en full eller tett kum være årsak til blokkerte rør og avløp. Da må en av våre tankbiler ut og tømme og rengjøre kum eller sandfang. Det finnes en del gatesluk, sandfang og kummer som raskt fylles, av løv, sand og slam, slik at kummen ikke tar unna som den skal. Man kan sørge for å ha en tømmeavtale, hvor kummer og sandfang blir tømt regelmessig og for å sikre seg mot oversvømmelser.

Det kan også vise seg at det man trodde var en blokkering, etter en rørinspeksjon, viser seg å være et kollapset avløpsrør. Et av våre gravelag er raskt på plass for å utbedre avløpet, eller også vanninnlegg om det skulle være lekkasje på dette. Våre gravelag er korrekt utstyrt til å håndtere alle type arbeider i forbindelse med utbedring, oppgradering eller også nytt vann og avløp.

Det kan oppstå fukt innendørs som ikke skyldes blokkeringer i rør, men der imot drenering som ikke fungerer som den skal. Våre gravelag som i år har 40 års erfaring, stiller med utstyr tilpasset graving for drenering, både i bybildet og i privat hage.

Skriv til oss

Har du noen spørsmål? Vennligst bruk skjemaet under!