Graving for fjernvarme

GravetjenesterGravco as leverer grøfter for fjernvarme til mange store aktører i markedet. De fleste prosjekter er både omfattende og store i omfang. Arbeidene foregår ofte i tettbebygde, trafikkerte strøk og dette stiller høye krav til så vel utførende personell som prosjektledelse. Slikt arbeid krever dessuten strenge krav til nødvendige godkjenninger.


Gravco as har årelang erfaring med graving i offentlig vei og har en solid økonomi. Ta kontakt med vår prosjektleder 
Arne Clausen: arne@gravco.no for prising eller andre forespørsler.