Kabelgraving

NRC Gravco AS
leverer grøfter for kabelgraving til mange store aktører i markedet. De fleste prosjekter er både omfattende og store i omfang. De fleste arbeidene foregår i tettbebygde strøk med høy trafikk-tetthet og dertil mange kompliserte arbeidsoperasjoner. Dette stiller strenge krav til utførende personell og prosjektledelse. Slikt arbeid krever dessuten strenge krav til nødvendige godkjenninger.


NRC Gravco AS har årelang erfaring med graving i offentlig vei og har en solid økonomi. Ta kontakt med vår prosjektleder
Ole Jacob Parelius: ole.jacob.parelius@nrcgroup.no for prising eller andre forespørsler.