Vi utvider med nytt salgssenter

Publisert på
Vi bygger nytt salgssenter. Det er ansatt ny leder for avdelingen. Vedkommende har fått ansvar  for  oppbyggingen av avdelingen som i alt skal bestå av fire personer. Avdelingen vil hovedsakelig arbeide med å etablere faste avtaler for begge våre selskap -Gravco og Septiktank Co. Avdelingen vil også arbeide med styrking av vårt nye slagord
"Vann og Avløpssenteret"