Vann og Avløpssentert blir etablert

Publisert på
Gravco as og Septiktank Co as i nært samarbeid og vi etablerer selskapet Vann og avløpssenteret as. Navnet skal benyttes aktivt i markedsføringen av selskapene Gravco as og Septiktank Co as som holder til under samme tak og har de samme eierne. Samlet gir dette oss ett bredere spekter av tjenester. Septiktank Co as kan besøkes på www.septiktank.no