Satsningsumråde

Våre satsningsområder er prosjekter knyttet til utbygging av infrastruktur i Oslo og Akershus.  

Våre kunder er kommunale, statlige og større aktører innen det private markedet.


Rehabilitering og nyetablering av vann og avløpsanlegg
  • Vi er en leverandør med god kompetanse innen rehabilitering av vann og avløpsanlegg innen kommunal og statlig sektor.
  • Vi innehar de nødvendige godkjenninger og sertifikater for disse type oppdrag

Rehabilitering og nyetablering av gang og sykkelvei, fortau og vei.
  • Vi leverer komplette veianlegg

Utviklingsprosjekter på tomter og garasjeanlegg
  • Vi leverer alle grunnarbeider i forbindelse med eiendomsutvikling. Vann, avløp og landskapsutforming.

Utbygging av parkanlegg
  • Vi utfører alle arbeider i forbindelse med utvikling av park -anlegg

Fjernvarme
  • Vi leverer grunnarbeider for etablering av fjernvarme.